Across the Universe

Òa òa òa, sao hok ai nói cho mình biết bộ phim  này chứ??? Sao đến hôm nay mới biết đến bộ phim này chứ??? :((

Thích thích thích quá 😡 Bộ phim ca nhạc này toàn là các bài hát của The Beatles!

Cảm ơn bạn Trung RWO 

Thiếu mất Part 7 và Part 11, youtube chặn và xóa mất tiu vì bản quyền bản quyết. hứ! 

Hai phần dưới đây không cùng “hệ” với các phần trên kia: