Cơm hến

Ăn trưa với 1 tô cơm hến này thôi mà nhai mỏi hết cả mồm. Trông vậy thôi chứ no cành hông thở không ra hơi luôn.

Ảnh

Ảnh

Nhưng mà rất ngon! 🙂

Cả tuần được… một bữa no nhờ “được đi ăn cơm team”. Kakaka.