Google hôm nay lạ ^^

Sáng nay, phát hiện giao diện Google nó như thế này:

Kéo cái khóa xuống thì nó ra thế này:

Trông thật là hay 🙂

Nhưng mà nói chung là Google nó muốn dẫn tới cái ông Gideon Sundback, một kỹ sư điện tử người Mỹ gốc Thụy Điển. Gideon Sundback là người đã triển khai chế tạo dây kéo. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật ổng: 24/4 🙂