Ai cùng tôi đọc (thực ra là mua) sách? :-s

Sách mới mua
Này là ‘hàng’ sắp về :3

Nói chứ, mình dù nghèo nhưng cũng rất có tinh thần cho thằng tèo là mình đây đọc sách 😦 Mình cuồng Luffy, cuồng One Piece, cuồng sách, cuồng phim Hàn Quốc, cuồng How I met your mother, cuồng House of Cards, House M.D, cuồng đủ thứ chỉ cần thuộc lĩnh vực Books & Movies. 😦

Ai có thể tặng mình một cuốn sách, mỗi tháng một lần không? Hu hu. :”>