My Cue

Trong cuốn Lolita (Vladimir Nabokov) – cụ Dương Tường dịch, phần Lời mở đầu có đề cập đến một lối chơi chữ rất hay ho và dễ thương mà trong một phút dở hơi, điên rồ, mình đã vớ lấy và áp dụng cho chính bản thân mình. 🙂

Đó là từ “My Cue” 🙂

“My Cue” là nhan đề của 1 cuốn tiểu sử của “Vivian Darkbloom” – người tình cùa Clare Quilty, một nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của truyện (Lolita), đồng thời là từ đảo chữ cùa Vladimir Nabokov (tác giả cuốn truyện). Đây là một cách chơi chữ: “cue” trong thuật ngữ sân khấu có nghĩa là vĩ bạch, câu nhắc nhở, ra dấu cho bạn diễn nói tiếp, đồng thời lại đồng âm với Q, chữ cái đầu của Quilty hàm ý là: Quilty của tôi, và do đó Cue trở thành một biệt danh của Quilty.

My Cue – cuốn sách hay nhất của bà Vivian Darkbloom 🙂

Và nó đã được mình chôm lấy sử dụng trong 1 số trường hợp, của cá nhân. Một cách chôm chỉa rất cá nhân! 😀

Ghi chú:

Có tham khảo ở đây: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=49059 🙂

Sách Lolita: http://tiki.vn/lolita.html?ref=c1185.&q=Lolita

Trang web Lolita: http://lolitavietnam.blogspot.com/

Riêng mình thì mua sách đã lâu nhưng mới chỉ đi được nửa đoạn đường 🙂