I love You, Nikon P100 =p~

Nói thiệt là nhìn thấy màu ảnh của Canon lên đẹp lắm, những chiếc máy Canon mình chứng kiến cũng khủng lắm, lại thêm việc đang xem The Dark Knight (2008), nhìn thấy mặt dựng Alu Canon to đùng trên 1 tòa nhà chọc trời xung quanh là vô số các tòa nhà chọc trời khác, nhưng kết quả là vẫn kết model bạn NIKON này 🙂
For some reasons ^^