Trăng 15 ở Phú Quốc

Trăng 15, nhìn từ Phú Quốc, chụp từ Phú Quốc, lúc đang ăn tối.

Đẹp hông? Hệt như moon vậy, hì hì hì. 😀

Chuyến đi Phú Quốc rất vui và đẹp ^^