Muốn có hai cuốn sách này :)

Đó là cuốn này:

và cuốn này

Hiện tại thì đang nghèo, nghèo quá rồi. Khi nào “giàu” lên thì rước hai bạn ấy về 🙂 Vì tính ra thì hai bạn ấy gộp lại cũng là một khoảng kha khá. Một trăm tám mà cộng với tám mươi hai ngàn, thì bao nhiêu nhỉ? ^^

Nếu bất chấp, có khi vẫn mua được, nhưng mà… thôi, đôi lúc cũng phải kiềm hãm cái sự sung sướng ấy lại 🙂