[TV-Series] Sherlock BBC One

Đêm khuya coi Sherlock Holmes một mình mà sợ hết hồn 

Có câu này nghe hay ho: “Cay cú chỉ là tạm thời. Tình yêu mới là động cơ lớn“.

Hý hý