Taken 2 – International Trailer

Anh đã trở lại, lợi hại hơn xưa!

Ở phần 1, ông bố Liam Neeson hoàn hảo bao nhiêu, thì ở phần hai, “nghe nói” còn gấp đôi thế. Tuy nhiên, lần này không phải cứu con gái Kim, mà là cứu cô vợ. Chờ đợi chờ đợi