Watched The Amazing Spiderman =P~

Có cái thư mời xem buổi công chiếu ra mắt phim The Amazing Spiderman định dạng 3D ở Galaxy Nguyễn Du, nên hào hứng đi xem, bởi thực sự thì nếu không có, chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra để ra rạp xem phim này 🙂

Rốt cuộc là chả liên quan, chả join gì vào cái sự kiện này trước đó, chả theo dõi tình hình cuộc thi này nọ của Galaxy, mà kết quả là phải chịu trách nhiệm viết bài viết về nó để đăng News. Tự nhiên nhớ lại câu nói của bác Ben trong phim, đại loại là “đó không phải là sự lựa chọn, mà là trách nhiệm!”. Ừ, hoàn toàn không phải là lựa chọn làm hay không, thích hay không thích, phải nhìn nó ở khía cạnh trách nhiệm, phải có trách nhiệm với cái gì có liên quan, đặc biệt là vô cùng liên quan.

Xem phim khóc thảm thiết (trong im lặng) bởi cái chết oan ức của bác Ben 😦