There are many kinds of quiet: First one awake quiet. :”>

Phóng viên phỏng vấn một cụ già:
– Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?
– Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn!

Lụm trên Internet

Không liên quan, nhưng tựa đề không hề liên quan. Chỉ là đọc được trên FB chị Phương Huyên thấy hay hay nên cop lên đây thôi. Tuy nhiên, nếu nghĩ nó có liên quan, thì là nó có liên quan. :”>

The Quiet Book.
The Quiet Book.
Awake Quiet
Awake Quiet