Time in a bottle, Jim Croce

nhân biết Nhã Nam mới xuất bản cuốn sách mới mang tên Chai Thời Gian – cuốn sách tình yêu của Thái Lan mà biết chắc chắn một điều là sẽ không tìm đọc. 😀

Nghe nhạc thôi. 🙂