Tình yêu

i love rain umbrella
i love rain umbrella
Trời mưa-
Anh căng ô che đầu.
Hết mưa-
Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó.
Cũng thế tình yêu là chiếc ô
Che cho người khác khô
Riêng mình bị ướt.
(Thơ Sarveshvar Dayal Saxena, Thái Bá Tân dịch)