Touch (Chạm)

Coi Touch, Chạm được Brendan!
Coi Touch, Chạm được Brendan!

He he, ham hố tí thôi.

Một mình coi Touch, cũng chạm được với anh này. Anh ấy tên John Ruby, trong phim thì tên Brendan 🙂

P/S: Cảm ơn bạn nào đó đã đứng trước mặt mình cho mình nhờ vả. Và Thank you anh John Ruby