YEP 2012 – WAD Team ^^

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

IMG_0954 IMG_0957 IMG_0963 IMG_0964 IMG_0965 IMG_0967 IMG_0999 IMG_1002

Thời gian: 18h – 22h ngày 30/1/2013 (nhằm ngày 19/12/2012 AL)

Địa điểm: Hana BBQ Hot Pot Buffet, 243 Điện Biên Phủ.

Model: All Member of WAD Team ^^ (My Old Team ^^)

Camera: Canon 50D (hình như vậy :D)