Sự trưởng thành của con gái

“Điều tàn khốc nhất của trưởng thành, đó là, con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được” – You are the Apple of my Eye 🙂