Tôi nghĩ gì khi tôi trích dẫn Sách


1. If you remember me, then I don’t care if everyone else forgets. – Haruki Murakami, Kafka bên bờ biển.

2. Một đứa trẻ với tri thức của nó tuyệt nhiên không thua gì một nhà bác học. Nhưng khi đứa trẻ ấy muốn lên tiếng về khoa học thì nhà bác học sẽ không chú trọng đến nó lắm. – Hermann Hesse, Nhà khổ hạnh và gã lang thang.

3. Vờ hạnh phúc khi ta buồn chẳng phải là điều gì quá khó. – Haruki Murakami, Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời.

4. Hải âu, như hầu hết con người và hầu hết sinh vật khác, tiêu phí thời gian vào việc không làm gì cả, chỉ đứng đó. Và bạn có thể gọi đó là một hình thức của đợi chờ. – Orhan Pamuk, Những màu khác.

5. Càng già, tôi càng tin chắc những cuốn sách hay nhất là do những nhà văn đã chết viết ra. – Orhan Pamuk, Những màu khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s